Antropogeniczne zmiany środowiska


Kierunek: GEOGRAFIA

Kod przedmiotu:
Formuła przedmiotu: wykład, konwersatorium
Typ przedmiotu: specjalnościowy
Semestr(y): 3
Liczba punktów ECTS: 9
Liczba godzin w semestrze: 60 (w-30, k-30)
Język nauczania: polski
Wykładowca:
Wymagania wstępne:
Cel nauczania:
Program nauczania:
Metody i formy oceny pracy studenta: egzamin
Zalecane lektury i materiały pomocnicze:
Uwagi: