Linki (Links)


Uniwersytety (University)

 

Uczelnie wyższe w Polsce (College and Uniwersity in Poland)

Uczelnie wyższe na świecie Polsce (College and Uniwersity in hte World)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Maria Curie-Sklodowska University)

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (Faculty of Earth Sciences and

Spatial Management)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH University of

Science and Technology)

Akademia Morska w Gdyni (Gdynia Maritime University)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Adam Mickiewicz University)

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Faculty Geographical and Geological

Sciences)

Uniwersrytet Gdański (University of Gdansk)

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

(The Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Jagiellonian University)

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej (Institute of Geography and Spatial

Management)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nicolaus Copernicus University)

Instytut Geografii (Institute of Geography)

Uniwersytet Śląski w Katowicach (University of Silesia)

Wydział Nauk o Ziemi (Faculty of Earth Sciences)

Universytet Warszawski (University of Warsaw)

Uniwersytet Wrocławski (University of Wrocław)

Durham University - Department of Geography (UK)

University of West Bohemia in Pilzen (CZ) (Západočeská univerzita v Plzni)

Department of Geography (Katedra geografie Západočeské university v Plzni)

Universitat de les Illes Balears (E) (University of Balearic Islands)

Instytucje naukowe (Scientific institutions)

Instytut Geofizyki PAN (National Science Centre)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (Institute of Soil Science and Plant Cultivation)

Norsk Polarinstitutt (N) (Norwegian Polar Institute)

UNIS - The University Centre in Svalbard (N)

UNEP - United Nations Environment Programme

UNEP/GRID Arendal (Norway)

UNEP/GRID Warszawa (Poland)

Organizacje, stowarzyszenia, programy naukowe i inne
(Organisation, association, scientific programs and others)

Narodowe Centrum Nauki (National Science Center)

Komitet Badań Polarnych PAN (Committee of Polar Research)

SGP - Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (APG - The Association of

Polish Geomorphologists)

Polskie Towarzystwo Geograficzne (Polish Geographical Society)

Klub Polarny - Polskie Towarzystwo Geograficzne (Polar Club of Polish Geographical

Society)


SAON - Sustaining Arctic Observing Networks

I.A.G. - International Association of Geomorphologists (Association Internationale des

Géomorphologues)

Working Group on smallCATCHMENT

Working Group on Sediment Budgets in Cold Environments - SEDIBUD

APECS - Association of Polar Early Career Scientists (Stowarzyszenie Naukowców Polarnych

u Progu Kariery)

IPY International Polar Year 2007-2008

IV Międzynarodowy Rok Polarny 2007-2009 - Polska

Governor of Svalbard (Sysselmannen pa Svalbard)


s/y "Eltanin" Jerzy Różański

Naviga Krzysztof Makowski

Polskie Stacje Polarne (Polish Polar Station)

Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego

(Henryk Arctowski Polish Antarctic Station on King George Island)

Polska Stacja Polarna Hornsund (Svalbard) (Polish Polar Station Hornsund (Svalbard))

Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego

(Stanisław Baranowski Polar Station of Wroclaw Uniwersity (Svalbard))

Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Kaffioyra, Svalbard)

(Nicolaus Copernicus University Polar Station of Wroclaw (Kaffioyra, Svalbard))

Czasopisma (Periodical)

IndexCopernicus Journals Master List (Indeks cytowań czasopism)

SClmago Journal & Country Rang (Indeks cytowań czasopism)

Scopus (SciVerse) (Indeks cytowań)

Web of Knowledge (Indeks cytowań)

Annales UMCS (Edited by: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia

Medyczna i Akademia Rolnicza)

Landform Analysis (Edited by: TheAssociation of Polish Geomorphologists)

Oceanological and Hydrobiological Studies (Edited by: Institute of Oceanography, University of

Gdańsk)

Polish Polar Research (Edited by: the Committee on Polar Research of the Polish Academy of

Sciences)

Problemy Klimatologii Polarnej (Edited by: Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej Akademii

Morskiej w Gdyni i Komisja Meteorologii i Klimatologii Komitetu Badań Polarnych PAN)

Quaestionen Geographicae (Edited by: Institute of Geography, Adam Mickiewicz University, Poznań)

Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography (Edited by: Norwegian

Geographical Society)

Permafrost and Periglacial Processes (Edited by: Wiley, International Permafrost Assotiation)

Zeitschrift für Geomrophologie (Edited by: E. Schweizerbart Sciences Publishers)