Opracowania kartograficzne
Cartographic data


Szczęsny R., Dzierżek J., Harasimiuk M., Nitychoruk J., Pękala K., Repelewska-Pękalowa J., 1989: Photogeological Map of the Renardbreen, Scottbreen and Blomlibreen Forefield, (Wedel Jarlsberg Land, Spitsbergen), 1:10 000, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. (IMAGE)

Zagórski P., 2005: NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard, Norway), Orthophotomap, scale 1:25000. (Editor) Kazimierz Pękala, Harald Faste Aas. Zakład Geomorfologii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Norsk Polarinstitutt, Tromsø, Lublin. (IMAGE)

Zagorski 2005 Orthophotomap min

Zagórski P., 2002: Mapa geomorfologiczna NW Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen, Norwegia). Geomorphological Map of NW Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Norway). (in:) Rozwój rzeźby litoralnej północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen). Ph.D. Thesis, Maria Curie-Skłodowska University, Department of Geomorphology, Lublin. (IMAGE)

Zagórski 2002 Geomorphological Map

Zagórski P., 2002: Mapa geomorfologiczna NW Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen, Norwegia). Calypsostranda i przedpola lodowców Scotta i Renard. Geomorphological Map of NW Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Norway). Calypsostranda and Scott and Renard Glaciers forefield. (in:) Rozwój rzeźby litoralnej północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen). Ph.D. Thesis, Maria Curie-Skłodowska University,  Department of Geomorphology, Lublin.(IMAGE)

Zagorski 2004 Geomorphological Map Scott Renard min

Zagórski P., 2002: Mapa cieniowana NW Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen, Norwegia). Shade Map of NW Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Norway). (in:) Rozwój rzeźby litoralnej północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen). Ph.D. Thesis, Maria Curie-Skłodowska University,  Department of Geomorphology, Lublin. (IMAGE)

Zagorski 2002 NW ZWJ Shade min

Zagórski P., Harasimiuk M., Jezierski W., 2006: Ewolucja i współczesne wykształcenie wybrzeża NW części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen). (red.) J.Superson, P.Zagórski., (w:) Stan i zmiany środowiska przyrodniczego północno-zachodnej części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen) w warunkach zmian klimatu i antropopresji. Wyd. UMCS, Lublin, 35-43.  (IMAGE)  (pdf-paper)

Zagorski et al 2006 Type of coast min