UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015
Wyszukaj w: tylko całe wyrażenia
 • start
 • fakultety
 • wersje PDF
 • UMCS
 • WNoZiGP
 • BIBLIOTEKA UMCS
 • BIBLIOTEKA WNoZiGP
 • KAMPUS WNoZiGP

 • Kierunek studiów:
  Tryb:
  Stopień:
  Rok:
  Rok wdrożenia:
  Specjalność/Blok zajęć:


  Plany studiów geograficznych są opracowaniem zbiorowym pracowników Instytutu Nauk o Ziemi i Instytutów współpracujących według projektu Komisji ds. Reformy Studiów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, w składzie: prof. dr hab. Maria Łanczont (przewodnicząca); prof. dr hab. Marian Harasimiuk; dr hab. Stefan Bartoszewski, prof. UMCS; dr hab. Bogusław M. Kaszewski, prof. UMCS; dr hab. Jerzy Mościbroda, prof. UMCS; prof. dr hab. Andrzej Świeca; dr Krzysztof Kałamucki; dr Jolanta Rodzoś; dr Ewa Skowronek; dr hab. Sławomir Terpiłowski; dr Witold Wołoszyn

  Plany studiów w zakresie turystyki i rekreacji opracował zespół autorski w składzie: dr Teresa Brzezińska-Wójcik; dr Krzysztof Kałamucki; prof. dr hab. Andrzej Świeca. Program specjalności "rekreacja ruchowa i zdrowotna" opracował zespół w składzie: dr Tomasz Bielecki, mgr Krzysztof Krawczyk, dr Maciej Tarnowski (Centrum Kultury Fizycznej UMCS). Programy zostały zatwierdzone przez Wydziałową Komisję ds. kierunku Turystyka i rekreacja w składzie: prof. dr hab. Andrzej Świeca (przewodniczący); dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. UMCS; dr Teresa Brzezińska-Wójcik; dr Małgorzata Flaga; dr Krzysztof Kałamucki; dr hab. Sławomir Terpiłowski
  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (2012) administrator: kloboda