UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015
Wyszukaj w: tylko całe wyrażenia
 • start
 • fakultety
 • wersje PDF
 • UMCS
 • WNoZiGP
 • BIBLIOTEKA UMCS
 • BIBLIOTEKA WNoZiGP
 • KAMPUS WNoZiGP

 • Kierunek studiów:
  Tryb:
  Stopień:
  Rok:
  Rok wdrożenia:
  Specjalność/Blok zajęć:


  Plany studiów geograficznych są opracowaniem zbiorowym pracowników Instytutu Nauk o Ziemi i Instytutów współpracujących według projektu Komisji ds. Reformy Studiów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, w składzie: prof. dr hab. Maria Łanczont (przewodnicząca); prof. dr hab. Marian Harasimiuk; dr hab. Stefan Bartoszewski, prof. UMCS; dr hab. Bogusław M. Kaszewski, prof. UMCS; dr hab. Jerzy Mościbroda, prof. UMCS; prof. dr hab. Andrzej Świeca; dr Krzysztof Kałamucki; dr Jolanta Rodzoś; dr Ewa Skowronek; dr hab. Sławomir Terpiłowski; dr Witold Wołoszyn

  Plany studiów w zakresie turystyki i rekreacji opracował zespół programowy w składzie: dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik (przewodnicząca); dr Jolanta Rodzoś (prodziekan Wydziału ds. dydaktycznych); mgr Marta J. Jóźwik (sekretarz); prof. dr hab. Andrzej Świeca; dr hab Anna Dłużewska, prof. UMCS; dr Krzysztof Kałamucki; dr Renata Kołodyńska-Gawrysiak; dr Paweł Różański; dr Anna Godlewska; dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik; mgr Monika Widz; Karolina Skoczylas (studentka). Plan specjalności "rekreacja ruchowa i zdrowotna" opracował zespół w składzie: dr Tomasz Bielecki, mgr Krzysztof Krawczyk, dr Maciej Tarnowski (Centrum Kultury Fizycznej UMCS).
  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (2014) administrator: kloboda