Plany studiów Wersje PDF Fakultety USOS WNoZiGP Kampus WNoZiGP
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2022/2023

Wybierz kierunek studiów:

Kierunek studiów:
Tryb:

Stopień:
Rok:
Rok rozpoczęcia:
Specjalność/Blok zajęć:
Plan studiów geograficznych dla roku 2011/2012 są opracowaniem zbiorowym pracowników Instytutu Nauk o Ziemi i Instytutów współpracujących według projektu Komisji ds. Reformy Studiów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, w składzie: prof. dr hab. Maria Łanczont (przewodnicząca); prof. dr hab. Marian Harasimiuk; dr hab. Stefan Bartoszewski, prof. UMCS; dr hab. Bogusław M. Kaszewski, prof. UMCS; dr hab. Jerzy Mościbroda, prof. UMCS; prof. dr hab. Andrzej Świeca; dr Krzysztof Kałamucki; dr Jolanta Rodzoś; dr Ewa Skowronek; dr hab. Sławomir Terpiłowski; dr Witold Wołoszyn
Plany studiów dla lat 2012/2013–2014/2015 opracował zespół programowy w składzie: dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS (przewodniczący), dr Jolanta Rodzoś, dr Paweł Cebrykow, dr Jan Reder, dr Przemysław Mroczek, dr hab. Ewa Skowronek, dr Mateusz Dobek dr Joanna Sposób, dr Wojciech Janicki, mgr Małgorzata Bis
Plany studiów w zakresie turystyki i rekreacji opracował zespół programowy w składzie: dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik (przewodnicząca); dr Jolanta Rodzoś (prodziekan Wydziału ds. dydaktycznych); mgr Marta J. Jóźwik (sekretarz); prof. dr hab. Andrzej Świeca; dr hab Anna Dłużewska, prof. UMCS; dr Krzysztof Kałamucki; dr Renata Kołodyńska-Gawrysiak; dr Paweł Różański; dr Anna Godlewska; dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik; mgr Monika Widz; Karolina Skoczylas (studentka). Plan specjalności "rekreacja ruchowa i zdrowotna" opracował zespół w składzie: dr Tomasz Bielecki, mgr Krzysztof Krawczyk, dr Maciej Tarnowski (Centrum Kultury Fizycznej UMCS).
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (2023)