Plany studiów Wersje PDF Fakultety USOS WNoZiGP Kampus WNoZiGP
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2022/2023

Wybierz kierunek studiów:

Kierunek studiów:
Tryb:

Stopień:
Rok:
Rok rozpoczęcia:
Specjalność/Blok zajęć:
Studia stacjonarne licencjackie Tourism Management (plan studiów obowiązujący od roku 2020/2021)
Rok I
specjalność: wybierz
Nazwa modułu (przedmiotu) Punkty ECTSWymiar godzin (łączny)semestr zimowysemestr letni
RazemRodzaj zajęć
WYCALBKWSMWYCALBKWSMForma
zal.
ECTSWYCALBKWSMForma
zal.
ECTS
Blok modułów (przedmiotów) obowiązkowych - A
Introduction to tourism3 303030Zo3
Information technology in tourism3 30525525Zo3
Abiotic resources in tourism6 6030303030E6
Biotic resources in tourism6 6030303030E6
Society and culture6 6045154515E6
Cultural tourism6 6045154515E6
Client and customers service5 6015451545E5
Ethics and Law in Tourism5 6030303030E5
Financial management and accounting4 4515301530E4
Business environment in tourism4 4515301530E4
Polish language4 606060Zo4
Foreign language for the travel and tourism industry - translatorium2 303030Zo2
Reservation systems3 303030Zo3
Razem A57 630260553151852515034753016523
Pozostałe
Tourist events3 3232323
Razem60 662260553471852515034753019726
WY – wykłady, CA – ćwiczenia audytoryjne, LB – laboratoria, KW – konwersatoria, SM – seminaria
A - blok modułów (przedmiotów) obowiązujących wszystkich studentów danego kierunku i specjalności
Formy oceny: E - egzamin; Zo - zaliczenie z oceną
Plan studiów geograficznych dla roku 2011/2012 są opracowaniem zbiorowym pracowników Instytutu Nauk o Ziemi i Instytutów współpracujących według projektu Komisji ds. Reformy Studiów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, w składzie: prof. dr hab. Maria Łanczont (przewodnicząca); prof. dr hab. Marian Harasimiuk; dr hab. Stefan Bartoszewski, prof. UMCS; dr hab. Bogusław M. Kaszewski, prof. UMCS; dr hab. Jerzy Mościbroda, prof. UMCS; prof. dr hab. Andrzej Świeca; dr Krzysztof Kałamucki; dr Jolanta Rodzoś; dr Ewa Skowronek; dr hab. Sławomir Terpiłowski; dr Witold Wołoszyn
Plany studiów dla lat 2012/2013–2014/2015 opracował zespół programowy w składzie: dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS (przewodniczący), dr Jolanta Rodzoś, dr Paweł Cebrykow, dr Jan Reder, dr Przemysław Mroczek, dr hab. Ewa Skowronek, dr Mateusz Dobek dr Joanna Sposób, dr Wojciech Janicki, mgr Małgorzata Bis
Plany studiów w zakresie turystyki i rekreacji opracował zespół programowy w składzie: dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik (przewodnicząca); dr Jolanta Rodzoś (prodziekan Wydziału ds. dydaktycznych); mgr Marta J. Jóźwik (sekretarz); prof. dr hab. Andrzej Świeca; dr hab Anna Dłużewska, prof. UMCS; dr Krzysztof Kałamucki; dr Renata Kołodyńska-Gawrysiak; dr Paweł Różański; dr Anna Godlewska; dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik; mgr Monika Widz; Karolina Skoczylas (studentka). Plan specjalności "rekreacja ruchowa i zdrowotna" opracował zespół w składzie: dr Tomasz Bielecki, mgr Krzysztof Krawczyk, dr Maciej Tarnowski (Centrum Kultury Fizycznej UMCS).
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (2023)