Plany studiów Wersje PDF Fakultety USOS WNoZiGP Kampus WNoZiGP
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2023/2024

Plany studiów w wersjach PDF

Nazwa kierunkuStopieńTryb studiówRok rozpoczęcia
GEOGRAFIAjednolitestacjonarne 2006/2007
GEOGRAFIAlicencjackiestacjonarne 2008/2009
2009/2010
2011/2012
2012/2013
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
GEOGRAFIAmagisterskiestacjonarne 2010/2011
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
GEOGRAFIAmagisterskieniestacjonarne 2008/2009
2009/2010
GEOGRAFIA - blok przedmiotów pedagogicznychlicencjackiestacjonarne 2017/2018
2018/2019
2019/2020
2021/2022
2022/2023
GEOGRAFIA - blok przedmiotów pedagogicznychmagisterskiestacjonarne podstawa 2012/2013
kontynuacja 2012/2013
2014/2015
podstawa 2018/2019
2019/2020
2021/2022
2022/2023
GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEinżynierskiestacjonarne 2021/2022
2022/2023
GEOINFORMATYKAinżynierskiestacjonarne 2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
GEOINFORMATYKAmagisterskiestacjonarne 2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
GOSPODARKA PRZESTRZENNAinżynierskiestacjonarne 2012/2013
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
GOSPODARKA PRZESTRZENNAmagisterskiestacjonarne 2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
GOSPODARKA PRZESTRZENNAmagisterskieniestacjonarne 2015/2016
TOURISM MANAGEMENTbachelorfull-time 2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
TURYSTYKA I REKREACJAlicencjackiestacjonarne i niestacjonarne 2008/2009
TURYSTYKA I REKREACJAlicencjackie i magisterskiestacjonarne i niestacjonarne 2009/2010
TURYSTYKA I REKREACJAlicencjackiestacjonarne 2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
TURYSTYKA I REKREACJAmagisterskiestacjonarne 2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
TURYSTYKA I REKREACJAlicencjackieniestacjonarne 2011/2012
2012/2013
TURYSTYKA I REKREACJAmagisterskieniestacjonarne 2011/2012
2012/2013
Plan studiów geograficznych dla roku 2011/2012 są opracowaniem zbiorowym pracowników Instytutu Nauk o Ziemi i Instytutów współpracujących według projektu Komisji ds. Reformy Studiów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, w składzie: prof. dr hab. Maria Łanczont (przewodnicząca); prof. dr hab. Marian Harasimiuk; dr hab. Stefan Bartoszewski, prof. UMCS; dr hab. Bogusław M. Kaszewski, prof. UMCS; dr hab. Jerzy Mościbroda, prof. UMCS; prof. dr hab. Andrzej Świeca; dr Krzysztof Kałamucki; dr Jolanta Rodzoś; dr Ewa Skowronek; dr hab. Sławomir Terpiłowski; dr Witold Wołoszyn
Plany studiów dla lat 2012/2013–2014/2015 opracował zespół programowy w składzie: dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS (przewodniczący), dr Jolanta Rodzoś, dr Paweł Cebrykow, dr Jan Reder, dr Przemysław Mroczek, dr hab. Ewa Skowronek, dr Mateusz Dobek dr Joanna Sposób, dr Wojciech Janicki, mgr Małgorzata Bis
Plany studiów w zakresie turystyki i rekreacji opracował zespół programowy w składzie: dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik (przewodnicząca); dr Jolanta Rodzoś (prodziekan Wydziału ds. dydaktycznych); mgr Marta J. Jóźwik (sekretarz); prof. dr hab. Andrzej Świeca; dr hab Anna Dłużewska, prof. UMCS; dr Krzysztof Kałamucki; dr Renata Kołodyńska-Gawrysiak; dr Paweł Różański; dr Anna Godlewska; dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik; mgr Monika Widz; Karolina Skoczylas (studentka). Plan specjalności "rekreacja ruchowa i zdrowotna" opracował zespół w składzie: dr Tomasz Bielecki, mgr Krzysztof Krawczyk, dr Maciej Tarnowski (Centrum Kultury Fizycznej UMCS).
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (2024)